Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения За декларирани данни info
Издаване на удостоверения За наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК info
Други Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси info